76 zorg appartementen De Groene Hoven Apeldoorn

In Apeldoorn bouwende we 76 huurappartementen af. Het appartementengebouw ‘Slinger Noord’ is gelegen op de hoek van de Koninginnelaan en de Anklaarseweg. De realisatie van deze appartementen is het sluitstuk op de laatste fase van De Groene Hoven, ook wel deelplan Slinger Noord genaamd. Dit woongebouw is gelegen aan de Koninginnelaan en omvat in totaal 76 twee- en driekamerappartementen in de huursector. De appartementen worden ontsloten via twee hoofdtrappenhuizen en liften en galerijen. De wooneenheden in de toren hebben een portiekontsluiting en variëren in grootte van 70 tot en met ruim 100  m2.

Via een onderdoorgang is het parkeerterrein met 35 parkeerplaatsen bereikbaar. Daarnaast worden 56 parkeerplaatsen gehuurd in de naast gelegen parkeergarage.

OPDRACHTGEVER: Nikkels Bouwbedrijf B.V.