LocHal Tilburg

De bestaande LocHal heeft een oppervlakte van circa 5.000 m2. De hal is gebouwd in het begin van de 20e eeuw. De LocHal bestaat uit twee beuken. De hoofdconstructie is opgebouwd uit stalen vakwerk spanten. Aan de zware kolommen is een kraanrail gemonteerd voor de diverse zware overheadkranen. De betonnen vloer van de westelijke hal is voorzien van putten voor het onderhoud aan de treinen. De hal is op staal gefundeerd. De gevel is opgebouwd uit metselwerk en glazen puien (de ‘lampion’). Omdat de omliggende bebouwing grotendeels wordt gesloopt, zal op de begane grond gedeeltelijk een nieuwe gevel voorzien worden. In de hal worden nieuwe vloeren op drie niveaus geconstrueerd, verbonden door brede trappen. De totale vloeroppervlakte wordt daarmee vergroot tot circa 11.000 m2. De nieuwe vloerconstructie is opgebouwd uit stalen kolommen en liggers met betonnen vloeren. Een deel van de nieuwe kolommen is op nieuwe palen en poeren gefundeerd.

De indeling is zoveel mogelijk flexibel. Waar sprake is van functiescheidingen zijn vaste separatiewanden  opgenomenBij het herstellen en aanvullen van bestaande bouwdelen is sprake van restauratieve werkzaamheden. Gedeeltelijk zullen er bestaande onderdelen in zijn geheel vervangen worden, waarbij veel aandacht gevraagd wordt voor originele detaillering, kleurstelling, beeld en kwaliteit. Een belangrijke uitdaging van het project is bijgevolg het vinden van een evenwicht tussen al deze parameters en de erfgoedwaarde van de LocHal.

OPDRACHTGEVER: BINX SMARTILITY