Udens College

Fleurbaaij verzorgt de afbouw van de vervangende nieuwbouw van het Udens College sector have/vwo. Het betreft een ver- nieuwbouw opgave van circa 6.000m2 vloeroppervlakte waarbij er in going concern gefaseerd gesloopt en gebouwd wordt om de school minimaal voor de start van het schooljaar 2019-2020 gereed te hebben.

Het ontwerp is een eerste uitwerking van de ambities van het Udens College voor de nieuwbouw van haar locatie aan de Schepenhoek in Uden. Naast de ambitie op onderwijskundige inrichting en de ruimtelijk-functionele hoofdopzet van het nieuwe onderwijsgebouw zijn de energetische en exploitatie aspecten van de nieuwe huisvesting speerpunten voor de verdere engineering en uitwerking van dit ontwerp.

De nieuwbouw voor het Udens College wordt, door het invoegen van een atrium, gekoppeld aan het bestaande studiehuis (bouwdelen A en B, samen 4.478 m2 ). De nieuwbouw bestaat uit een onderwijsgebouw (bouwdeel C, 3.050 m2 ), een atrium (bouwdeel D, 1.150 m2 ) en een sportvoorziening (bouwdeel E, 1.950 m2 ). Het gehele complex (nieuwbouw en studiehuis samen) zullen in de toekomst huisvesting bieden aan ongeveer 1450 leerlingen.

opdrachtgever: Binx Smartility