Gymnasion Nijmegen

In opdracht van Radboud Universiteit realiseert WAM&VanDuren en RotsBouw de uitbreiding en aanpassingen van het gebouw Gymnasion-Noord in Nijmegen. De opdracht is verkregen middels een aanbestedingstraject waarbij WAM&VanDuren en RotsBouw als Meest Economische Inschrijver (EMVI) zijn verkozen. Fleurbaaij leverde hieraan een belangrijke bijdrage door mee te denken over creatieve oplossingen voor de afbouw.

Door een wijziging van het programma besloot de opdrachtgever om een extra lob (ca. 5.300 m2) aan de noordkant te realiseren aan het bestaande gebouw. De verbouwing (ca. 10.500 m2) wordt in going concern uitgevoerd. De verbouwwerkzaamheden betreffen o.a. wijziging van indelingen, vervangen van vloerbedekking en aanpassing van de installaties. Door deze wijziging is het noordgebouw voldoende groot om de Faculteit der Managementwetenschappen te huisvesten.

Het project Gymnasion-Noord maakt onderdeel uit van een serie projecten op het universiteitsterrein. Bovendien werd een deel van Gymnasion-Noord tot medio 2018 gebruikt door de HAN. De samenloop hiervan heeft tot gevolg dat het noordgebouw in 2 fasen diende te worden uitgebreid en aangepast. De verhuizing van de Faculteit der Managementwetenschappen vond daardoor ook gefaseerd plaats.

opdrachtgever Bouwcombinatie Gymnasion