Graafschap College Doetinchem

Schoolgebouw Graafschap Collega in Doetinchem: 100% elektrisch

Op de plek van de voormalige tennishal op Sportpark Zuid in Doetinchem heeft de KlaassenGroep een nieuw schoolgebouw voor de circa 700 leerlingen van de opleidingen Sport en bewegen en Veiligheid en vakmanschap gerealiseerd en eind 2018 opgeleverd. Tevens biedt het toekomstige pand huisvesting aan de huurders SportMedX en Sportservice. Sportpark Zuid is de ideale plek voor de opleiding Sport & Bewegen vanwege de verwachte synergie met de sportclubs en de in 2014 opgeleverde nieuwe topsporthal.

Het concept voor de nieuwbouw bestaat uit een opzet met twee beuken en een ruimtelijk en sociaal hart daar tussenin. Het vloerveld van het atrium is vormgegeven als getrapt landschap dat refereert aan sport en samenwerking en draagt de naam “het Middenveld”. Op dit middenveld bevindt zich de kantine die de interactie binnen het gebouw versterkt en het tevens ruimtelijk levendig en spannend maakt. De generieke thermische gevels met hoge horizontale bandenramen bieden optimale indelingsvrijheid, een snelle bouwbaarheid en panoramisch uitzicht. Verbijzondering van de aanblik en wering van warmtelast vindt plaats middels een alzijdige stalen voorzetgevel met een organische boomstructuur aansluitend op de boombeplanting rondom. De voervelden zijn net als de thermische gevels generiek van aard en dragen bij aan een hoge mate van indelingsflexibiliteit.

Fleurbaaij verzorgde de afbouw in het pand.

OPDRACHTGEVER: WAM VAN DUREN.