Geplaatst op 1 november 2018

Samen met Novito werken wij aan woningen die er voor zorgen dat mensen op ieder gewenst moment zelf kunnen bepalen hoe ze willen wonen. Dezewoningen zijn erop gericht dat ze eenvoudig aangepast kunnen worden naar een specifieke doelgroep of een individu, en zijn geplaatst in een sociale setting. Hierbij streeft men ernaar dat ieder mens zelf invloed heeft op de mate van zijn of haar woon- en leefkwaliteit.

Hierbij wordt ingespeeld op extra aandacht aan maatschappelijke vraagstukken op gebied van wonen. Daaronder valt de betaalbaarheid van woningen, waardebehoud, aandacht voor milieu en toekomstige generaties, en specifieke doelgroepen zoals mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en ouderen. Wij maken onze woningen daarom altijd alternatief aanwendbaar.

Begin oktober kwam er een bus met gedeputeerden van de provincie overijssel een kijkje nemen bij de modelwoning