Keten geintegreerd werkvoorbereiden

Fleurbaaij heeft een standaard werkwijze ontwikkeld waarbij het voor de aannemer ontzettend eenvoudig wordt om afbouwdiensten uit te besteden.

Fleurbaaij vraagt de tekeningen op bij de aannemer. Op de PDF tekeningen brengen wij digitaal met  kleuren aan welke afbouwdiensten waar aangebracht moeten worden. 

Daarmee zijn ook direct de hoeveelheden bepaald. We hebben lopende prijsafspraken met onze opdrachtgevers waardoor er verder geen offerte meer gemaakt hoeft te worden.

Voordeel hiervan is dat er achteraf geen discussie is over het aantal meters en of alle ruimtes zijn meegenomen.

De tekeningen worden ook direct gebruikt door onze afbouwmedewerkers en uitvoerders van onze opdrachtgevers als werktekeningen.