Vinaora Nivo Slider

 

 

 

Functiebeschrijving:

 

Projectleider natte afbouw

 

 

                          

Werkmaatschappij                              Fleurbaaij Totaal Afbouw

 

Afdeling                                              Realisatie

                       

Datum                                                 April 2018

                 

 

 

Het bedrijf

 

Fleurbaaij Totaal Afbouw is een moderne afbouwer met in totaal 6 afbouwdisciplines. Betreffende cementdekvloeren, binnen stukwerk, buitenstukwerk en buitengevelisolatie, tegelwerk, wand-/ plafondsystemen. Het heeft een platte organisatiestructuur waarin de lijntjes kort zijn en de samenwerking met collega’s eenvoudig is. Er is een no nonsens cultuur waarbij er dagelijks gestreefd wordt naar perfectie en verbeteringen in bedrijfsprocessen. Het is een jong en lerend team met veel ruimte voor zelfontwikkeling en vrijheid. Het Lean gedachtegoed is daarbij aanwezig. 

 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De projectleider legt verantwoording af aan de bedrijfsleider/directeur. Hij/zij werkt in teamverband nauw samen met de werkvoorbereider(s), eventuele voorlieden/uitvoerders en vaklieden.

 

Voorbereiding:

 • Voorbereiden en assisteren bij commerciële activiteiten
 • Samenstellen van uit te voeren projecten in overleg met aannemer of opdrachtgever
 • Afstemmen van planningen en bijbehorende budgetten
 • Bepalen van benodigde capaciteiten
 • Overzicht houden en bewaken op lopende projecten
 • Adequaat reageren op knelpunten met betrekking tot mens, planning en budget
 • Stellen van de juiste prioriteiten binnen de vastgestelde kaders

 

Aansturing projecten:

 • Aanspreekpunt zijn voor vaklieden binnen de disciplines en (hoofd)aannemers of opdrachtgevers tijdens projecten in uitvoering
 • Bewaken van capaciteit, budget en tijd voor lopende projecten, adequaat optreden indien noodzakelijk
 • Aansturen van onder handen werken met het bedrijfsbureau
 • Behandelen van alle voorkomende problemen, planning, budget etc. En zorgdragen voor een juiste oplossing
 • Toezien op correcte financiële administratieve handelingen binnen de projecten

 

Realisatie afbouwprojecten:

 • Bewaken van de projectresultaten, voortgang, kosten en kwaliteit
 • Bewaken van gemaakte afspraken binnen het project
 • Vaststellen van tussentijdse resultaten, achterhalen van oorzaken van afwijkingen Zorgdragen voor de benodigde bijsturing
 • Tijdig signaleren en adequaat afhandelen van meer en minderwerk
 • Evalueren van het project met interne/externe betrokkenen
 • Bespreken van resultaten, knelpunten en verbeteringen
 • Volgen van ontwikkelingen binnen het vakgebied

 

Verantwoord functioneren

 • Toezien op naleving van wet en regeling in zake veiligheid, arbo, milieu
 • Signaleren en oplossen van onveilige situaties tijdens projecten conform procedures

 

Functie-eisen en benodigde competenties

 • MBO / HBO bouwkunde denk en werkniveau, of gelijkwaardig
 • Leidinggevende capaciteiten in de vorm van coachend leiderschap
 • Kennis en ervaring op het gebied van afbouw / natte afbouw
 • Mondelinge en schriftelijke vaardigheden Nederlands (Engels en Duits is een pré)
 • Kennis en vaardigheid ten aanzien van gangbare computersoftware
 • Logistiek inzicht
 • In bezit van VCA-VOL
 • In bezit van rijbewijs BE
 • Kennis van VGM aspecten

 

Solliciteren

Richt je sollicitatie aan Marco Koolmees via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

Functiebeschrijving:

 

Calculator

 

 

                          

Werkmaatschappij                              Fleurbaaij Totaal Afbouw

 

Afdeling                                              Calculatie

                       

Datum                                                 April 2018

                 

 

 

 

 

Het bedrijf

 

Fleurbaaij Totaal Afbouw is een moderne afbouwer met in totaal 6 afbouwdisciplines. Betreffende cementdekvloeren, binnenstukwerk, buitenstukwerk en buitengevelisolatie, tegelwerk, wand-/ plafondsystemen. Het heeft een platte organisatiestructuur waarin de lijntjes kort zijn en de samenwerking met collega’s eenvoudig is. Er is een no nonsense cultuur waarbij er dagelijks gestreefd wordt naar perfectie en verbeteringen in bedrijfsprocessen. Het is een jong en lerend team met veel ruimte voor zelfontwikkeling en vrijheid. Het Lean gedachtegoed is daarbij aanwezig.

 

Doelstelling

 

Het op basis van aangeleverde en (of zelf verworven gegevens) en binnen vooraf vastgestelde raamovereenkomsten zo gunstig mogelijk calculeren van werken ten einde input te leveren voor het maken van offertes.

 

Situatieschets

De calculator werkt binnen het verkoopteam en werkt samen met het bedrijfsbureau, (werkvoorbereiding) en uitvoeringsteam. De calculator verricht zijn werkzaamheden binnen het team verkoop, binnen vooraf bepaalde afspraken betreffende leveranciers, middelen en prijs. De werkzaamheden zullen in de eerste periode vooral gericht zijn op seriematige woningbouw en seriematige renovatieprojecten. Hier zit veel variatie in orde van grootte en omvang waardoor het afwisselende functie is. Daarbij is er de mogelijkheid om door te groeien naar grote utiliteitsprojecten en complexe renovatieprojecten. Zowel in bouwteamtrajecten als in de aanbestedingstrajecten. De offertebedragen variëren tussen de 100K en 1,5 mlj.

 

Plaats in de organisatie

Legt verantwoording af aan de commercieel technisch adviseur.

 

Contacten

 

Intern:

Collega’s eigen discipline

Directie

Werkvoorbereiders, uitvoerders en projectleiding

Extern:

Toeleveranciers van producten, materieel en materiaal.

Klantcontact

 

Resultaatgebieden

 

Voorcalculaties

Het maken van een kostprijsberekening op basis van een bestek en programma van eisen of UAV, UAV-GC projecten.

 

Activiteiten

§  Het ramen en begroten van bouwplannen.

§  Het aanvragen en vergelijken van offertes.

§  Het maken van prijs-/kwaliteitsvergelijkingen.

§  Beoordelen van bestekken en tekeningen.

§  Het bepalen van de dagproductie.

§  Het berekenen van materiaal en materieel kosten.

§  Het berekenen van extra kosten voor afval en logistieke zaken.

§  Het inschatten en bepalen van marges (binnens kaders).

§  Het verwerken van gegevens in deelofferte en deze aanleveren.

 

Prestatie-indicatoren

Juiste en efficiënte kostprijsberekeningen.

 

Tussencalculaties

Het op basis van aangeleverde gegevens calculeren van meer- en minderwerk van werkzaamheden die reeds in opdracht zijn.

 

Activiteiten

§  Het calculeren van meer- en minderwerk.

§  Het afhankelijk van de omvang van de werken afstemmen met de projectleider en/of de uitvoerder.

Overig

§  Het archiveren en bijhouden van vakliteratuur.

§  Het verrichten van overige voorkomende werkzaamheden.

 

Kennis en kunde

Heeft vakkennis op of gelijkwaardig aan MBO/HBO niveau, bij voorkeur Bouwkunde.

Inzicht in en affiniteit / kennis van de werkzaamheden van de diverse (vak)disciplines binnen Fleurbaaij. Minimaal 3 jaar relevante praktijkervaring binnen de bouw.

Heeft kennis van technieken, normen, voorschriften, rekensoftware en tekstverwerkingsprogramma’s en ervaring in het uitvoeren van binnen de functie voorkomende werkzaamheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen binnen zowel het eigen vakgebied als binnen de bouw.

      

Bevoegdheden

 

Competenties

 

Analytisch vermogen

Signaleren van problemen; herkennen van belangrijke informatie; verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen; zoeken van ter zake doende gegevens.

 

Commerciële vaardigheden

Is op de hoogte van de financiële en zakelijke aangelegenheden, is kostenbewust, richt zich op het behalen van winst, onderzoekt nieuwe kansen, neemt initiatief en ontplooit activiteiten waarmee het meeste rendement gehaald kan worden.

 

Kostenbewust

In staat de financiële gevolgen van eigen handelen te voorzien en te beoordelen.

Heeft inzicht in product- en prijsbepaling. Probeert zo gunstig mogelijk te calculeren met gebruik van optimale prijs/kwaliteit verhoudingen.

 

Klantgericht

Onderzoekt en houdt rekening met wensen van klant en collegae en handelt hiernaar. Anticipeert op de behoefte van klanten. Reageert alert op verzoeken.

 

Kennis toepassen

Laat gedetailleerde kennis en deskundigheid zien m.b.t. het werk. Staat open voor nieuwe

vakkennis en gebruikt deze weer op effectieve wijze.

 

 

Initiatief

Kansen signaleren en ernaar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten. Pro-actief versus reactief.

 

Organiseren

Weet prioriteiten te stellen. Maakt planning van activiteiten om tijd en middelen optimaal te benutten.

 

 

Zelfstandigheid

In staat zonder aanwijzingen / aansturing van anderen acties te starten, problemen op te lossen en initiatieven te nemen.

 

 

 

 

Solliciteren

Richt je sollicitatie aan Marco Koolmees via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.