Vinaora Nivo Slider

Lean

 

Fleurbaaij werkt volgens innovatieve bouw uitgangspunten. Ook wel lean bouwen genoemd. Lean is het antwoord is waar de bouw al jaren op zit te wachten: meer klantwaarde, minder faalkosten en meer plezier in het werk. Daarin onderscheiden wij twee belangrijke peilers: continue verbetering en respect voor mensen.

 

Ons eigen Leanconcept noemen wij Samen voor-af-bouwen. Samen voor-af-bouwen kent drie pijlers: de klant, Fleurbaaij als organisatie en de individuele werknemer van Fleurbaaij. Alleen door een goede samenwerking en afstemming tussen deze drie pijlers kunnen we echt succesvol zijn. Niet alleen tijdens de bouw, maar juist ook vooraf! Samen voor-af-bouwen is ook een continue verbeterproces, aangejaagd en gedragen door onze medewerkers zelf. Dus geen top-down benadering, maar juist van onderaf ingezet. In onze open bedrijfscultuur proberen wij steeds van elkaar en van onze klanten te leren. Door deze voortdurende ontwikkeling gaan wij de toekomst vol vertrouwen in.

 

Door deze principes consequent toe te passen zorgt Fleurbaaij ervoor dat het afbouwen sneller, beter en goedkoper kan. Daarbij zijn onze kerncompetenties: een goede voorbereiding, optimale bedrijfsprocessen, structurele communicatie met onze klanten en correcte omgangsvormen. Lean is de sleutel achter het succes van Toyota en vele andere bedrijven. Ook binnen de bouwsector blijken de eenvoudige principes uitstekend toepasbaar, getuige de positieve ervaringen met Lean Construction in ondermeer Amerika, Engeland, Denemarken en inmiddels ook in Nederland.

 

 

Kanteling organisatie

Om Samen voor-af-bouwen ook organisatorisch in te bedden heeft Fleurbaaij haar organisatie gekanteld. Volgens directeur Pieter Haafkes een must om innovatief en klantgericht te kunnen blijven werken: "Fleurbaaij werkt steeds vaker als totaalafbouwer. Dat betekent voor ons niet het product staat centraal, maar het project wordt als één totaaltraject aangevlogen en uitgevoerd en de klant staat centraal. Onze organisatie was nog wel altijd ingericht naar de verschillende producten. Een bedrijfsleider stucwerk, een voor vloeren, voor tegelwerken enzovoort. Nu hebben we onze organisatie gekanteld naar een klantgerichte club. Ik heb afbouworganisatoren aangesteld. Dit zijn medewerkers die ieder een groep klanten bedienen. Van offerte, tot realisatie, tot nazorg. Zij werken projectoverstijgend en sturen het totale afbouwtraject per klant aan. Voor ons personeel is het nog wel even wennen, maar voor onze klanten levert het grote voordelen op"