Vinaora Nivo Slider

Samen voor-af-bouwen; ons eigen LEAN concept

Samen voor af bouwenSamenwerken staat voor Fleurbaaij gelijk aan vertrouwen; om samen met de opdrachtgever, klanten en leveranciers hetzelfde doel te behalen. Samenwerking is momenteel de grootste uitdaging in de bouwsector en dit lukt als je een gezamenlijk doel definieert en streeft naar een goed proces en eindproduct voor maatschappij en eindgebruiker. Hierbij ligt het accent op de voorbereidingsfase en minder op de realisatiefase. Nieuwe technieken als ontwerpen in een 3D-model en BIM zijn hierbij onmisbaar.

Het grootste onderscheid wordt echter nog steeds gemaakt door de menselijke factor: de wil om gezamenlijk beter te worden. Met onze kernwaarden passie, creativiteit en succes hebben we onze visie op samenwerken intern vertaald in ons eigen project: Samen voor-af-bouwen! Bij de driehoek in het logo van dit project staat succes voor een tevreden opdrachtgever, een tevreden bouwplaatsmedewerker en een tevreden Fleurbaaij. Wij zijn tevreden als de opdracht is uitgevoerd conform het plan voor-af!

Samen voor-af-bouwen is ook een continue verbeterproces, aangejaagd en gedragen door onze medewerkers zelf. In onze open bedrijfscultuur proberen wij steeds van elkaar en van onze klanten te leren. Door deze voortdurende ontwikkeling gaan wij de toekomst vol vertrouwen in.

Wilt u iets kwijt over Fleurbaaij, wilt u ons een idee aan de hand doen of een tip geven? Graag! Spreek één van onze mensen op een bouw aan, bel of mail en laten we samen succesvol voor-af-bouwen!